Постанова Кабінету Міністрів України № 321

Постанова Кабінету Міністрів України № 321 від 5 квітня 2012 р

Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1085 від 28.11.2012
№ 306 від 06.08.2014
№ 374 від 11.08.2014
№ 1057 від 16.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, що додається;

перелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, згідно з додатком.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1057 від 16.12.2015}

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321

ПОРЯДОК
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

{У тексті Порядку слова “місцевий орган праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках і формах числа замінено словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Особи, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, — згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

2. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через структурні підрозділи соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — органи соціального захисту населення), належать:

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі — індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі — діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами.

{Абзац дев’ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

{Абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці та працівники МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не вчинено кримінальних правопорушень (далі — постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення їм інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій чи висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

3. Інваліди, діти-інваліди, діти віком до 18 років, а також ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та з вродженими вадами молочних залоз, постраждалі внаслідок антитерористичної операції (далі — інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про загальну середню освіту” і “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

4. Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

5. Технічні та інші засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі — підприємства).

Перелік підприємств визначається зазначеним Міністерством.

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

6. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі, їх законним представникам, а у разі надсилання поштою — день, наведений у повідомленні про його вручення. Зазначена дата вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі — банк даних).

7. Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

інвалідів — медико-соціальні експертні комісії (далі — МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;

дітей-інвалідів та інших осіб, за виключенням постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, — лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі — клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном; кріслами колісними з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса; кріслами колісними з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса), та з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні); кріслами колісними з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні) — ЛКК з оформленням відповідного висновку;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, — військово-лікарські комісії (далі — ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

8. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху та дітей-інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху.

Інваліди по слуху та діти-інваліди по слуху віком від 7 років забезпечуються мобільними телефонами для письмового спілкування. Для інвалідів по слуху старше 60 років мобільні телефони повинні бути обладнані викликом “SOS”.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

9. Інваліди I і II групи по зору та діти-інваліди по зору віком від 14 років забезпечуються годинниками (електронними — діти віком від 6 років), аудіоплеєрами.

Інваліди I групи по зору та діти-інваліди по зору віком від 6 років забезпечуються палицями тактильними.

Підставою для забезпечення інвалідів по зору та дітей-інвалідів по зору засобами реабілітації, зазначеними у цьому пункті, є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

10. На підставі висновку МСЕК, що підтверджує інвалідність по зору, забезпечуються диктофонами інваліди I і II групи по зору з числа студентів та слухачів навчальних закладів I-IV рівня акредитації, осіб, які працюють на посадах керівників та їх заступників, а також юристів, журналістів, педагогів. Інші спеціалісти можуть бути забезпечені диктофонами за наявності такого висновку та рішення комісії, утвореної Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, до складу якої входить представник громадської організації інвалідів по зору.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

11. Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.

12. Ліжками з ручним регулюванням або з електричним приводом та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі чи висновком ЛКК, рішенням ВЛК. Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди (з числа постійно лежачих), які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

13. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово — інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди пріоритетно забезпечуються взуттям на протези нижніх кінцівок, взуттям на ортези (апарати, тутори) нижніх кінцівок та ортопедичним взуттям при таких патологіях нижніх кінцівок:

різко виражена деформація стопи — варусна, вальгусна (з (або без) розпластаністю переднього відділу стопи, відхиленням першого пальця III-IV ступеня), наявність молоткоподібних пальців;

різниця у довжині нижніх кінцівок більш як 3 сантиметри — для дорослих, більш як 2 сантиметри — для дітей;

слоновість, набряки внаслідок хронічного лімфостазу нижніх кінцівок, гігантизм (за умови наявності перевищення співвідношення обхвату в пучковій частині стопи (перетин 0,72/0,68) над довжиною стопи (L) більш як 20 міліметрів та перевищення параметрів обхвату гомілки більш як 400 міліметрів — для взуття для дітей та більш як 500 міліметрів — для взуття для дорослих);

вроджена клишоногість і плосковальгусна установка стоп у дітей II-III ступеня;

неврологічні захворювання, що призводять до деформації стоп та суглобів усіх видів деформації;

облітеруючий ендартеріїт (атеросклероз) однієї або двох ніг III ступеня за наявності трофічних виразок;

ампутація стопи за Лісфранком, Шопаром, Горанжо;

різниця у довжині стоп (2 сантиметри і більше);

деформація стопи, що потребує виготовлення взуття на індивідуальному ортопедичному копилі (за гіпсовим зліпком або ортопедичному копилі, припасованому до індивідуальних вимог пацієнта);

падаюча стопа.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

14. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа своєчасно не звернулися із заявою про заміну технічного та іншого засобів реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, зазначені засоби за пропущений період не видаються.

{Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац четвертий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац п’ятий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Облік та звітність

15. Облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — облік), ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.

Орган соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку інваліда, дитину-інваліда, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.

16. Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється інвалідами для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку);

{Абзац п’ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідка з місця роботи, служби або навчання інваліда та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Для взяття на облік інвалідів по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням інваліда може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

16-1. Якщо в інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про інваліда, дитину-інваліда, іншу особу у банку даних, а за відсутності їх у банку даних — надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення таких осіб з тимчасово окупованої території сприяє в отриманні за місцем фактичного проживання (перебування):

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) та індивідуальної програми — у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, — у відповідних контролюючих органах.

{Порядок доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ № 306 від 06.08.2014}

17. Дані, що містяться в зазначених у пункті 16 цього Порядку документах, вносяться інвалідом, іншою особою або їх законним представником, законним представником дитини-інваліда, керівником первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник органу соціального захисту населення звіряє їх з пред’явленими документами, з яких робить копії.

Інваліди, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей-інвалідів, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред’явлених документах.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі у взятті на облік.

Працівники органу соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

Взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до органів соціального захисту населення.

18. Заява про взяття на облік реєструється працівником органу соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — журнал реєстрації).

19. Орган соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:

формує особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі — особова справа);

заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — картка);

вносить особисті дані інваліда, дитини-інваліда, іншої особи до банку даних;

видає інваліду, дитині-інваліду, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:

— інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

— інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;

формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації та медичних висновків (далі — електронне направлення) за два місяці до закінчення зазначеного строку;

{Абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

інформує інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

20. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою органу соціального захисту населення, та картки.

21. Направлення, видані органами праці та соціального захисту населення інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно незалежно від строку, визначеного індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Електронні направлення на повторне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкороченням кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз формуються органами соціального захисту населення наступного дня після закінчення строку експлуатації попереднього технічного та іншого засобу реабілітації.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Направлення для осіб з іншою патологією діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК, рішенням ВЛК.

{Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

22. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 16 цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.

У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 16 цього Порядку документи, орган  соціального захисту населення повідомляє у триденний строк інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

23. У разі повторного медичного обстеження інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб МСЕК, ЛКК, ВЛК надсилають у триденний строк органам соціального захисту населення індивідуальну програму та/або висновок, рішення, що містять показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Органи соціального захисту населення вносять у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК до банку даних інформацію про показання для забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК органу соціального захисту населення.

{Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

24. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п’яти робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до органу соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Орган соціального захисту населення передає не пізніше місячного строку після надходження запиту особову справу інваліда, дитини-інваліда, іншої особи органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах праці та соціального захисту населення за попереднім і новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно “вибув” і “прибув” із зазначенням дати.

25. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа знімаються з обліку в разі:

відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

зняття інвалідності та втрати права на пільги;

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

смерті.

Особова справа зберігається органом соціального захисту населення протягом п’яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягає знищенню.

Орган соціального захисту населення надсилає інформацію про зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації, та вносить зазначену інформацію до банку даних у триденний строк з дня зняття з обліку.

{Абзац сьомий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

26. У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається органу соціального захисту населення або сервісному центру із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі — сервісний центр) членами сім’ї померлого інваліда чи іншої особи. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення затверджує Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Органи соціального захисту населення та сервісні центри організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі інваліди та інші особи, що померли.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі відмови членів сім’ї померлих інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації проводиться їх вилучення за рішенням суду.

У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через органи соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник. При цьому інвалід, дитина-інвалід, інша особа вважаються забезпеченими відповідним засобом реабілітації на строк його експлуатації, про що робиться відповідна відмітка у банку даних та особовій справі.

27. Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, дітьми-інвалідами, іншими особами, їх законними представниками, передаються для забезпечення інших з числа перелічених осіб, комплектування сервісних центрів, пунктів прокату зазначених засобів, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, а також до майстерень з їх ремонту.

Типові положення про сервісні центри, пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті інвалідами, іншими особами, їх законними представниками та законними представниками дітей-інвалідів і не можуть використовуватися в подальшому, підлягають списанню в порядку, що встановлюється Мінсоцполітики.

Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

28. Порядок звітності про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації визначається Мінсоцполітики.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту

29. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник звертається до підприємства із заявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі — індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, направленням (у разі коли особа звертається вперше чи змінила підприємство, на якому отримала попередній індивідуальний засіб реабілітації) та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Інваліди, інші особи, які працюють, служать, навчаються, подають відповідну підтверджуючу довідку.

{Абзац другий пункту 29 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

30. Підприємство незалежно від місця проживання інваліда, дитини-інваліда, іншої особи оформляє замовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації.

{Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Замовлення затверджується керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

{Абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Підприємство за зверненням інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника на підставі електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення індивідуальних засобів реабілітації на два місяці раніше закінчення строку їх експлуатації.

{Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Передача замовлення для виробництва відповідного засобу здійснюється після обов’язкового уточнення антропометричних даних інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, яке проводиться не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі.

Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в яких зазначаються:

шифр протезно-ортопедичного виробу;

антропометричні дані;

результати примірки;

дата видачі виробу та його вартість.

Оформлене замовлення і картка протезування, підписані лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншою особою, уповноваженою керівником підприємства, зберігаються протягом п’яти років з дня зняття з обліку інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, після чого підлягають знищенню.

Оформлення замовлення за місцем фактичного проживання інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється у разі потреби спеціалістами медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської і Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

31. Шифр індивідуального засобу реабілітації та функціональні можливості інваліда, дитини-інваліда, іншої особи визначає лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування в замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних може зробити лікар підприємства або клініки УкрНДІпротезування, після чого вони затверджуються керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Порядок визначення функціональних можливостей інваліда, дитини-інваліда, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

32. Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється відповідно до Положення про первинне і складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого Мінсоцполітики.

Первинне і складне протезування та ортезування інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб здійснюється у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприємства або в клініці УкрНДІпротезування на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

{Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

{Абзац п’ятий пункту 32 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

33. Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації становить:

протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на верхні та нижні кінцівки, ортезів на хребет (з різних видів матеріалів, крім текстильних), корсетів та ортопедичного взуття — до 20 робочих днів;

протезно-ортопедичних виробів (обтураторів, ортезів із текстильних матеріалів) та ортопедичного взуття умовного позначення 1, 11 за функціональним призначенням — до 10 робочих днів.

Строк виготовлення індивідуальних засобів реабілітації обчислюється з дня початку їх виготовлення і включає час безпосереднього виготовлення без урахування часу, необхідного для примірки та протягом якого замовник не з’являвся на примірку.

34. Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки інваліду, дитині-інваліду, іншій особі або їх законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника підприємству дозволяється надсилати готовий індивідуальний засіб реабілітації поштою.

Підприємство вносить до банку даних інформацію про забезпечення інваліда, дитини-інваліда, іншої особи індивідуальними засобами реабілітації.

35. Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір — зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Інваліди та постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються:

{Абзац третій пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

двома парами ортопедичного взуття на два роки;

за наявності довідки з місця роботи, служби або навчання — двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

{Абзац п’ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами індивідуальних ортезів на стопу на рік при плосковальгусних та плосковарусних деформаціях стоп.

{Абзац шостий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов’язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

{Абзац сьомий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац восьмий пункту 35 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та постраждалих внаслідок антитерористичної операції ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.

{Абзац дев’ятий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки, в тому числі протези та ортези, що видаються інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, які працюють, служать, навчаються, та інвалідам, постраждалим внаслідок антитерористичної операції з численними ураженнями кінцівок.

{Абзац десятий пункту 35 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення згідно з додатком до цієї постанови (далі — перелік) належать до однієї групи, але через відмінності у призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені переліком.

У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік.

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення — три одиниці на рік.

36. У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа, їх законні представники не з’явилися за індивідуальним засобом реабілітації протягом чотирьох місяців з дня його виготовлення, підприємство разом з представником органу соціального захисту населення складає відповідний акт. Один примірник акта надсилається Фонду соціального захисту інвалідів разом з рахунком на його оплату, в якому зазначаються витрати, пов’язані з виготовленням індивідуального засобу реабілітації, його демонтажем, за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані. До зазначеного рахунка додається копія калькуляції витрат, пов’язаних з виготовленням та демонтажем індивідуального засобу реабілітації.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

37. З метою забезпечення засобами для одягання та роздягання, допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі — технічні засоби реабілітації) інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник звертаються до органу соціального захисту населення або сервісного центру за зареєстрованим місцем їх проживання чи за місцем фактичного проживання, перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі — заявка).

Заявки вносяться працівниками органів соціального захисту населення або сервісних центрів до банку даних.

Оригінали заявок залишаються в органах соціального захисту населення або сервісних центрах. Завірені зазначеними органами або центрами копії заявок надсилаються підприємствам та у разі потреби надаються інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам, їх законним представникам.

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

38. Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник може замовити технічні засоби реабілітації на підприємстві, в сервісному центрі або органі соціального захисту населення.

{Пункт 38 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

39. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації на підприємстві або в сервісному центрі здійснюється вперше або з метою зміни підприємства інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник подають чи надсилають поштою роздруковане направлення.

{Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Інформація про надходження зазначеного направлення вноситься працівниками підприємства, сервісного центру протягом трьох робочих днів до банку даних.

Для повторного забезпечення інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда технічним засобом реабілітації орган соціального захисту населення вносить електронне направлення до банку даних.

{Абзац третій пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

40. У разі коли замовлення технічного засобу реабілітації інвалідом, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, дитиною-інвалідом або їх законним представником здійснюється у органі соціального захисту населення, він надсилає направлення зазначеному в заявці підприємству.

{Абзац перший пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Інформація про надсилання направлення підприємству працівниками органу соціального захисту населення вноситься протягом трьох робочих днів до банку даних.

40-1. Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід, їх законний представник можуть відмовитися шляхом подання письмової заяви від технічного засобу реабілітації, який у такому разі видається наступному за списком інваліду, дитині-інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого засобу. У разі відсутності зазначеної заяви складається акт про відмову.

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід, які відмовилися від технічного засобу реабілітації, знімаються з обліку на строк експлуатації такого засобу, за виключенням причин, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту.

У разі зміни медичних показань, що підтверджується індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК, у період між поданням заявки та фактичним виготовленням засобу реабілітації інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід, їх законний представник можуть відмовитися від замовленого засобу та замовити інший засіб реабілітації.

У разі отримання інвалідом, постраждалим внаслідок антитерористичної операції, дитиною-інвалідом, їх законним представником неякісного технічного засобу реабілітації або такого, що не відповідає вимогам, зазначеним у заявці, спеціаліст органу соціального захисту населення або сервісного центру складає акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу. Такий засіб повертається підприємству, яке здійснило його поставку, а інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду позачергово видається інший засіб реабілітації за рахунок коштів підприємства.

У разі смерті інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда засіб реабілітації видається наступному за списком інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

У разі відсутності інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда за місцем проживання, зазначеним у заявці, спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру складають акт про відсутність інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда за місцем проживання, копія якого надсилається рекомендованим листом з повідомленням інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду. Якщо протягом 30 днів з дня надіслання акта органом соціального захисту населення інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід не отримали технічний засіб реабілітації та не надали з поважних причин документ, що підтверджує їх відсутність за місцем проживання (перебування в закладах охорони здоров’я, реабілітаційному центрі тощо), технічний засіб реабілітації може бути виданий наступному за списком інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.

Після отримання органом соціального захисту населення заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації та документа, передбаченого абзацом шостим цього пункту, такий засіб видається інваліду, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, дитині-інваліду, їх законному представнику позачергово, а у разі відсутності зазначеного документа — в порядку черговості.

Форми акта про відсутність інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда за місцем проживання та заяви про повторне виготовлення технічного засобу реабілітації затверджуються Мінсоцполітики.

{Порядок доповнено пунктом 40-1 згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

41. Органи соціального захисту населення або сервісні центри розподіляють одержані технічні засоби реабілітації між інвалідами, постраждалими внаслідок антитерористичної операції, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, відповідно до оформлених ними заявок, а також вживають заходів щодо збереження такого засобу до моменту його видачі.

{Абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник можуть за бажанням отримати технічний засіб реабілітації безпосередньо на підприємстві, в сервісному центрі або органі соціального захисту населення.

{Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Технічні засоби реабілітації видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт.

42. Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, законного представника дитини-інваліда про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що підтверджують її особу.

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

У разі видачі технічного засобу реабілітації уповноваженій особі до банку даних вносяться її персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові та вид, номер, дата видачі документа, що підтверджує особу).

Підприємство може надсилати готовий технічний засіб реабілітації поштою у разі письмової згоди інваліда, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, дитини-інваліда, їх законного представника.

{Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

43. У разі коли інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід не можуть користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою, а для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, — рішенням ВЛК або висновком ЛКК, орган соціального захисту населення подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку.

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

44. Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції та діти-інваліди забезпечуються одним виробом на вибір таких видів:

1) допоміжні засоби для особистої гігієни:

кріслом-стільцем; сидінням на унітаз; сидінням-надставкою на унітаз;

сидінням для ванни; сидінням для душу; табуретом; стільцем;

східцями; східцями з поручнем; підставкою до ванни;

2) засоби для ходіння, керованими однією рукою, та засоби для ходіння, керованими обома руками: палицями; палицями з трьома або більше ніжками; милицями ліктьовими; милицями з опорою на передпліччя; милицями паховими; ходунками-рамками; ходунками на колесах; ходунками-стільцями; ходунками-столами;

3) меблі:

столом-партою, стійкою-партою, столом робочим;

табуретом, стільцем.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції, діти-інваліди можуть бути забезпечені базовими моделями технічних засобів реабілітації (крім засобів для пересування) на мінімальний строк, передбачений переліком або моделями, що мають підвищену надійність чи розширені функції, на максимальний строк, передбачений переліком.

Інваліди, постраждалі внаслідок антитерористичної операції, діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними таких видів:

універсальні — призначені для пересування у приміщенні та поза приміщенням;

дорожні — призначені для пересування дорогами з твердим покриттям;

універсальні для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів (крім спортивних) — призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси;

дорожні для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів — призначені для пересування дорогами з твердим покриттям, з подвійним ручним керуванням та механічним приводом, високоманеврені та з можливістю регулювання положення центру маси.

Активними інвалідами, постраждалими внаслідок антитерористичної операції та дітьми-інвалідами є особи, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, служать, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, активної реабілітації тощо).

Діти-інваліди забезпечуються двома кріслами колісними на вибір (при цьому видається не більше одного крісла з електричним приводом) на максимальний строк, передбачений переліком.

Діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.

Інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції може бути забезпечений на вибір:

одним кріслом колісним з ручним керуванням (дорожнім чи універсальним) базовим або розширеними функціями строком на два роки;

одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) базовим або розширеними функціями строком на шість років;

двома кріслами колісними (дорожнім та універсальним) або двома універсальними кріслами (при цьому видається не більше одного крісла з електричним приводом та розширеними функціями) на максимальний строк, передбачений переліком.

Активний інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції чи дитина-інвалід може бути забезпечений на вибір:

одним кріслом колісним універсальним для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базовим строком на два роки;

двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базове, друге — дорожнє чи універсальне з розширеними функціями, строком на чотири роки;

двома кріслами колісними універсальними для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базовими строком на чотири роки;

двома кріслами колісними, одне з яких дорожнє чи універсальне з електричним приводом, друге — універсальне для активних інвалідів, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та дітей-інвалідів базове, на максимальний строк, передбачений переліком.

{Пункт 44 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

45. Інваліду, дитині-інваліду видається направлення на забезпечення дорожнім кріслом колісним з електричним приводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, отриманого через органи соціального захисту населення.

У разі видачі інваліду автомобіля органом соціального захисту населення дорожнє крісло колісне з електричним приводом, строк експлуатації якого не закінчився, повертається такому органу.

У разі коли автомобіль видано органом соціального захисту населення безоплатно або на пільгових умовах сім’ї, що складається з двох і більше інвалідів, один з інвалідів, у тому числі дитина-інвалід, повертає дорожнє крісло колісне з електричним приводом органу соціального захисту населення.

46. Інформація про видачу технічного засобу реабілітації вноситься до банку даних працівниками підприємств, сервісних центрів, органів соціального захисту населення.

Орган соціального захисту населення робить позначку в журналі реєстрації про безоплатне забезпечення технічними засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги.

47. Для заміни технічного засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або дострокової заміни інвалід, постраждалий внаслідок антитерористичної операції, дитина-інвалід або їх законний представник подають органу соціального захисту населення заявку за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Орган соціального захисту населення оформляє відповідне електронне направлення.

Ремонт і дострокова заміна технічних та інших засобів реабілітації

48. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 26 цього Порядку, на період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого.

Ремонт технічних та інших засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за заявою інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, їх законного представника або за зверненням органу соціального захисту населення на підставі заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

{Абзац третій пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

49. Технічні та інші засоби реабілітації, видані інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:

акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, сервісним центром із залученням фахівців Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

{Абзац другий пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

довідки про викрадення;

{Абзац четвертий пункту 49 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

довідки ЛКК або висновку лікувально-профілактичного закладу про зміну антропометричних даних;

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

медичних показань, що підтверджуються висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Недоцільним вважається ремонт технічних та інших засобів реабілітації, якщо сукупна вартість ремонту становить більш як 70 відсотків граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики на відповідний рік.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

50. У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

Під час проведення первинного протезування після формування кукси здійснюється заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у строк, визначений комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування. У разі потреби здійснюється заміна комплектувальних виробів на підставі висновку комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування з обов’язковим внесенням відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

У разі заміни комплектувальних виробів під час проведення первинного протезування та післягарантійного ремонту протезного виробу строк експлуатації виробу продовжується на гарантійний строк замінених вузлів (для протезів гомілки — стопа, для протезів стегна — стопа та механізм колінний) з обов’язковим внесенням підприємством, яке здійснило такий ремонт, відповідної інформації до банку даних та картки протезування.

{Пункт 50 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

51. Інвалід, дитина-інвалід, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

У разі отримання інвалідом, дитиною-інвалідом, іншою особою або їх законними представниками нового технічного та іншого засобів реабілітації післягарантійний ремонт раніше виданого засобу за рахунок коштів державного бюджету не проводиться.

52. Підприємства, сервісні центри вносять до банку даних інформацію про післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту

53. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті (далі — бюджетні кошти).

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти Фонду соціального захисту інвалідів з метою перерахування їх підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

{Абзац другий пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів приймання-передачі робіт (надання послуг), до яких додається витяг з реєстру про видані інвалідам, дітям-інвалідам, іншим особам технічні та інші засоби реабілітації за формою, затвердженою зазначеним Міністерством.

Порядок взаємодії Мінсоцполітики та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації затверджує зазначене Міністерство.

{Абзац четвертий пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Мінсоцполітики визначає обсяги бюджетних коштів за напрямами їх використання для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, ортопедичного взуття, засобів для пересування, спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, засобів реабілітації (засобів для одягання та роздягання, допоміжних засобів для особистої гігієни, допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблів та оснащення), надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації у межах загального обсягу зазначених коштів, а також пріоритетні напрями використання бюджетних коштів.

{Абзац п’ятий пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Пріоритетність спрямування бюджетних коштів надається виготовленню протезно-ортопедичних виробів, протезів молочної залози, крісел колісних, меблів (столів-парт, стійок-парт, стійок (вертикалізаторів, стійок похилих), ліжок, стінок шведських, матраців протипролежневих), допоміжних засобів для переміщення або переносу (кошиків (стільців) для перенесення).

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 374 від 11.08.2014}

Відповідно до рішення Мінсоцполітики може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця для виконання індивідуальних заявок інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації і надання послуг з їх післягарантійного ремонту.

{Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1085 від 28.11.2012}


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 321

ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення

Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття — пар)

Код згідно з ISO 9999

Протезно-ортопедичні вироби

1.

Система ортезів на хребет:

06 03

ортези на крижово-клубовий відділ хребта (бандажі грижові)

1

1

06 03 03

ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, пояси, корсети)

1

1

06 03 06

ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 09

ортези на шийний відділ хребта (головотримачі)

1

1

06 03 12

ортези на шийний і грудний відділи хребта (коректори постави, реклінатори, корсети)

1

1

06 03 15

ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи хребта (корсети)

3

1

06 03 18

ортези для сидіння

2

1

18 09 31

2.

Система ортезів на верхні кінцівки:

06 06

шарнірні

безшарнірні

ортези на пальці

2,5

1

06 06 03

ортези на кисть

2,5

1

06 06 06

ортези на зап’ясток — кисть

2,5

1

06 06 12

ортези на зап’ясток — кисть — пальці

2,5

1

06 06 13

ортези на лікоть

2,5

1

06 06 15

ортези на лікоть — зап’ясток — кисть

2,5

1

06 06 19

ортези на передпліччя

2,5

1

06 06 20

ортези на плече

2,5

1

06 06 21

ортези на плече — лікоть

2,5

1

06 06 24

ортези на плече — лікоть -зап’ясток — кисть, у тому числі

2,5

1

06 06 30

компресійний рукав при лімфодемі

1

1

3.

Система ортезів на нижні кінцівки:

06 12

шарнірні

безшарнірні

ортези на стопу безшарнірні

1

1

06 12 03

ортези на гомілковостопний суглоб — стопу

2,5

1

06 12 06

ортези на колінний суглоб

2,5

1

06 12 09

ортези на колінний гомілковостопний суглоб -стопу

2,5

1

06 12 12

ортези на гомілку безшарнірні

2,5

1

06 12 13

ортези на тазостегновий суглоб

2,5

1

06 12 15

ортези на тазостегновий — колінний суглоб

2,5

1

06 12 16

ортези на стегно безшарнірні

2,5

1

06 12 17

ортези на тазостегновий — колінний — гомілковостопний суглоб — стопу

2,5

1

06 12 18

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновий — колінний — гомілковостопний суглоб — стопу

1

1

06 12 19

4.

Система протезів верхніх кінцівок:

06 18

протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях кисті)

3

1

06 18 03

протези після вичленення в промене-зап’ястковому суглобі

3

1

06 18 06

протези передпліччя (протези після ампутації нижче ліктя)

3

1

06 18 09

протези після вичленення в ліктьовому суглобі

3

1

06 18 12

протези плеча (протези після ампутації вище ліктя)

3

1

06 18 15

протези після вичленення в плечовому суглобі

3

1

06 18 18

протези після міжлопатково-грудної ампутації

3

1

06 18 21

комплект чохлів для кукси верхньої кінцівки

1

1

5.

Система протезів нижніх кінцівок:

06 24

протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи)

3

1

06 24 03

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі

3

1

06 24 06

протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба)

3

1

06 24 09

протези після вичленення в колінному суглобі

3

1

06 24 12

протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба)

3

1

06 24 15

протези після вичленення в тазостегновому суглобі

3

1

06 24 18

протези після резекції таза

3

1

06 24 21

протези після резекції таза та прямої кишки

3

1

06 24 24

комплект чохлів для кукси нижньої кінцівки

1

1

6.

Протези молочної залози

1,5

1

06 30 18

ліфи для кріплення протезів молочної залози

1,5

3

7.

Ортопедичне взуття (за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів умовних позначень від 1 до 20, у тому числі допоміжне взуття)

1-2

1-4

06 33 06

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

8.

Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:

09

захисні засоби, що одягаються на тіло

09 06

засоби для захисту області ліктьового суглоба або верхньої кінцівки (налокітники)

1

1

09 06 12

засоби для захисту кистей рук (рукавиці)

2

1

09 06 15

засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої кінцівки (наколінники)

1

1

09 06 18

засоби для захисту тулуба або всього тіла:

09 06 24

— подушки абдукційні, косинки, обтуратори, суспензорії для кінцівок, частин тіла

1

1

{Абзац воьмий пункту 8 виключено}

— вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок

1

2

— подушки протипролежневі

1

1

{Абзац одинадцятий пункту 8 виключено}

— чохли

2

1

09 06 24

{Пункт 9 виключено}

10.

Допоміжні засоби для особистої гігієни:

09 12

крісла-стільці (на колесах і без них)

4 або 6

1

09 12 03

сидіння на унітаз

4 або 6

1

09 12 09

сидіння-надставки на унітаз

4 або 6

1

09 12 12

стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни

4

1

09 33 03

умивальники

пожиттєво

1

09 33 03

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

11.

Засоби для ходіння, керовані однією рукою:

12 03

палиці (в тому числі палиці тактильні)

2 або 5

1

12 03 03

палиці з трьома або більше ніжками

2 або 5

1

12 03 16

милиці ліктьові

3 або 5

2

12 03 06

милиці з опорою на передпліччя

3 або 5

2

12 03 09

милиці пахові

3 або 5

2

12 03 12

12.

Засоби для ходіння, керовані обома руками:

12 06

ходунки-рамки

4 або 6

1

12 06 03

ходунки на колесах

4 або 6

1

12 06 06

ходунки-стільці

4 або 6

1

12 06 09

ходунки-столи

4 або 6

1

12 06 12

13.

Допоміжні засоби для переміщення або переносу:

12 30

мотузкові сходи

2

1

12 30 12

кошики (стільці) для перенесення

8 або 10

1

12 30 18

Засоби для пересування

14.

Крісла колісні:

12 21

крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

2 або 4

1

12 21 03

крісла колісні з подвійним ручним керуванням від задніх коліс

2 або 4

1

12 21 06

крісла колісні з подвійним ручним керуванням від передніх коліс

2 або 4

1

12 21 09

крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на задні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на задні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні з дворучним керуванням, важільним приводом на передні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні з одноручним керуванням, важільним приводом на передні колеса

2 або 4

1

12 21 12

крісла колісні інші (з подвійним ручним керуванням та механічним приводом)

2 або 3

1

12 21 12

крісла колісні з однобічним ручним керуванням без привода

2 або 3

1

12 21 15

крісла колісні з ножним керуванням

2 або 3

1

12 21 18

крісла колісні, які керуються супроводжуючою особою, з приводом, який приводиться в рух електричним двигуном

6 або 8

1

12 21 21

крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на задні колеса

6 або 8

1

12 21 24

крісла колісні з електричним приводом та ручним керуванням на передні колеса (дорожні)

6 або 8

1

12 21 24

крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на задні колеса

6 або 8

1

12 21 27

крісла колісні з електричним приводом та сервокеруванням на передні колеса (дорожні)

6 або 8

1

12 21 27

дошки для пересування (коляски малогабаритні)

1

1

12 27 15

триколісні велосипеди

4

1

12 18 06

15.

Допоміжні засоби для підйому

пожиттєво

1

12 36

Меблі та оснащення

16.

Меблі:

столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки)

6 або 9

1

18 03

меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі)

3

1

18 09

ліжка

пожиттєво

1

18 12

матраци протипролежневі

3

1

18 12 18

стінки шведські

пожиттєво

1

17.

Оснащення:

перила та поручні, у тому числі комбіновані (вертикальні, поворотні)

8

1

18 18 03

брусся, руків’я (поручні прямі, кутові, відкидні, поворотні)

8

1

18 18 06

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією

18.

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією:

21

аудіоплеєри

5

1

диктофони

5

1

годинники (за вибором):

— механічні

5

1

— електронні

2

1

мобільні телефони для письмового спілкування

5

1

Примітки:

1. Напівжорсткі (текстильні) та еластичні ортези на хребет, верхні та нижні кінцівки безшарнірні видаються з розрахунку один виріб на рік.

2. Протези нижніх кінцівок для купання видаються строком на три роки.

3. Чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок є обов’язковими у разі забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

4. Вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок видаються у разі потреби, що визначається медико-соціальними експертними комісіями, лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів або клінікою Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

5. Шино-шкіряні протези верхніх та нижніх кінцівок видаються з розрахунку один виріб на два з половиною роки.

6. Комплект для кукси верхньої або нижньої кінцівки видається для кожної ураженої кінцівки з розрахунку не більш як шість чохлів у комплекті.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 11.08.2014}

Джерело

 

Гемофілія у дітей — дізнатися більше про фонд допомоги дітям, хворим на гемофілію.